VUT Brno řadí naše gymnázium mezi TOP 10

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 04. 2016

V úterý 29. března se zástupci brodského gymnázia zúčastnili setkání ředitelů a pedagogů nejúspěšnějších středních škol s rektorem Vysokého učení technického v Brně. Na setkání byli pozváni na základě umístění gymnázia mezi 10 nejlepšími středními školami, odkud na VUT nastoupilo nejvíce úspěšných maturantů z celé České republiky.V úterý 29. března se zástupci brodského gymnázia zúčastnili setkání ředitelů a pedagogů nejúspěšnějších středních škol s rektorem Vysokého učení technického v Brně. Na setkání byli pozváni na základě umístění gymnázia mezi 10 nejlepšími středními školami, odkud na VUT nastoupilo nejvíce úspěšných maturantů z celé České republiky.

Vysoké učení technické v Brně sestavuje totiž každoročně žebříček pěti set nově přijatých studentů, kteří nejlépe uspěli u státní části maturitní zkoušky. Těmto nejlepším pak vyplácí jednorázové prospěchové stipendium ve výši 6000 Kč. Na základě tohoto individuálního žebříčku VUT následně sestavuje pořadí nejúspěšnějších středních škol, ve kterém bodovalo i brodské gymnázium. Výsledek nás těší pochopitelně pro to, že Vysoké učení technické v Brně patří mezi prestižní vysoká učení. (Dle celosvětově akceptovaného žebříčku QS Top Univeristies náleží VUT mezi 4% nejlepších světových universit.) Stejně tak nás ovšem těší, že absolventi brodského gymnázia jsou podobně úspěšní při přijímání na další prestižní vysoké školy. Například v roce 2015 odešlo studovat náročné technické obory 21 absolventů (27% z celkového počtu), lékařství a farmacii 14 absolventů (18%) a přírodní vědy 11 absolventů (14%). Další v pořadí studují humanitní obory, právo, ekonomii, státní správu, zemědělství… v drtivé většině případů na těch vysokých školách, které jim zajistí přístup k prestižním a finančně zajímavě hodnoceným zaměstnáním.

Součástí výše popsaného setkání na Vysokém učení technickém v Brně byla i prohlídka laboratoří Centra materiálového výzkumu Fakulty chemické VUT, které disponuje špičkovým technickým vybavením. Prohlídka to byla nejvýš inspirativní a nepochybně se promítne i do způsobu výuky pedagogů, kteří se jí zúčastnili.

vut
vut
vut
vut
vut