Dubnové třídní schůzky

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 03. 2016

Všechny rodiče a další zákonné zástupce našich studentů zveme srdečně na tradiční jarní setkání. Třídní důvěrníky zároveň zveme na setkání Spolku rodičů a přátel gymnázia.

Všechny rodiče a další zákonné zástupce našich studentů zveme srdečně na tradiční jarní setkání. Třídní důvěrníky zároveň zveme na setkání Spolku rodičů a přátel gymnázia.

Třídní schůzky jsou naplánovány na středu 6. dubna, začnou v 16.00 v kmenových třídách studentů, kde budou o dění  na škole, o prospěchu, mravech a dalších podstatných záležitostech informovat třídní profesoři. Posléze na schůzky navážou konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů - převážně v kabinetech, případně v předem avizovaných učebnách.

Setkání SRPG proběhne tak, že ve 14.30 začne jednání výboru SRPG a v 15.00 na něj naváže jednání rady SRPG, obě akce se uskuteční v posluchárně chemie.