Soutěž "Helle Köpfe"

Autor: Mgr. Eva Součková <souckova(at)ghb.cz>, Téma: Německý jazyk, Vydáno dne: 24. 03. 2016

Student kvinty Jan Šimůnek byl se svým projektem vybrán mezi 12 finalistů celostátní soutěže pro podporu přírodovědných projektů "Helle Köpfe" (Bystré hlavy).

Jak název napovídá, soutěž má co do činění s němčinou - organizátorem je pražský Goethe Institut a hlavní výhrou je dvoutýdenní pobyt na univerzitě v Göttingenu, jehož součástí je i jazykový kurz. Prezentace soutežních projektů ale probíhá v češtině.

Protože Honza se již delší dobu zajímá o programování mikročipu Arduino, vyrazil na soutěž se svým projektem robotického pásového vozidla pro průzkum nedostupných prostor, kterému se věnoval již delší dobu ve svém volném čase. V projektu propojil dokonce dvě Arduina - jedno řídí pohyb vozidla a druhé má na starosti pohyb kamery. Dva programy pro mikročipy bylo nutné doplnit mobilní aplikací pro řízení vozidla a kamery pomocí mobilního telefonu. Díky schopnosti kamery vysílat obraz WiFi signálem, bylo už hračkou vyřešit zobrazování snímaného obrazu na tablet. Ani cesta k mechanickému řešení nebyla úplně jednoduchá - upevnění kamery musí zvládnout pohyb ve dvou osách, držák tedy Honza navrhl ve 3D editoru a pak vytiskl na školní 3D tiskárně.

A jak to vypadalo přímo v den soutěže? Slovo má Honza:

"Ve čtvrtek 17.3. jsem se ocitl na nábřeží před Goethe Institutem. Už samotná budova vzbuzovala respekt. Po vstupu následovalo vřelé přivítání a příprava prezentace soutěžního projektu. V deset hodin byla soutěž oficiálně zahájena za účasti pořadatelů a poroty. Členem poroty byl i absolvent našeho gymnázia, bývalý účastník soutěže a debrujár Vít Boček.

Po zahájení následovala hodina a půl soutěžení. Soutěžící měli za úkol co nejlépe představit svůj projekt (české) porotě a veřejnosti. Všichni tedy vysvětlovali nejen česky, ale také podle svých možností německy či anglicky. Mezi ostatními projekty byla nejen technická témata, zastoupena byla i chemie, biologie či ekologie. Někteří soutěžící prezentovali výsledky svých SOČek - například výzkum kmenových buněk byste doma "na koleně" asi neprovedli. Než se porota poradila a oznámila vítěze, soutěžící měli hodinu němčiny. Z technických projektů nejvíc zaujal dron a motorová koloběžka, cenu získal i ekologický výzkum situace na skládkách odpadu a projekt průzkumu napadení smrkových porostů mšicemi.

I když jsem nevyhrál, poznal jsem nové lidi a našel nové přátele. Soutěž pro mne byla rozhodně přínosem, zvláště kvůli využití němčiny v praxi. Rozhodně se pokusím zúčastnit se i v dalších letech."

Helle Köpfe 1

Helle Köpfe 6

Helle Köpfe 2

Helle Köpfe 3

Helle Köpfe 5

Helle Köpfe 4

Naši studenti se v posledních letech soutěže neúčastnili, ale v roce 2011 byl výše zmíněný Vít Boček v týmu s Ludvíkem Miškou mezi výherci - více podrobností najdete v článku "Bystré hlavy" míří v létě do Německa.