Počty přihlášených uchazečů na GHB

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 21. 03. 2016

Do úterý 15. března 2016 mohli zájemci podávat přihlášky ke studiu na středních školách. Počet uchazečů o Gymnázium Havlíčkův Brod v obou oborech převyšuje počet přijímaných studentů a stoupl i ve srovnání s předchozími lety.

Do úterý 15. března 2016 mohli zájemci podávat přihlášky ke studiu na středních školách. Počet uchazečů o Gymnázium Havlíčkův Brod v obou oborech převyšuje počet přijímaných studentů a stoupl i ve srovnání s předchozími lety.

Větší převis přihlášek pro uchazeče znamená, že na ně budou v rámci přijímacího řízená kladeny vyšší nároky, na druhé straně je podstatnou zárukou kvalitního výběru budoucích studentů školy, jejíž prioritou je vzdělávání motivovaných a cílevědomých jedinců dobře připravených ke studiu na prestižních vysokých školách.

Do budoucí primy gymnázia (kód oboru 79-41-K/81) se přihlásilo 83 zájemců, do budoucího prvního ročníku (kód oboru 79-41-K/41) 135 zájemců. Od září 2016 do gymnaziálních lavic zasedne 30 studentů (1 třída) osmiletého studia a 60 studentů (2 třídy) čtyřletého studia. Uchazeči, kteří na přihlášce uvedli naše gymnázium na prvním místě, vykonají přijímací testy na naší škole. V rámci čtyřletého studia tak na našem gymnáziu zkoušku vykoná 88 přihlášených zájemců a v rámci osmiletého cyklu 74 zájemců.

Z důležitých informací o přijímacím řízení na našem webu najdete přehledný článek o přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení a další informace o něm. Níže v tabulkách můžete pozorovat spektrum škol, z nichž se zájemci o studium rekrutují. O roku 2012 si adepti studia mohou podat maximálně dvě přihlášky, v letech 2009 až 2011 si uchazeči mohli podat maximálně tři přihlášky.