Narozeni do těžké doby

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Projekty a exkurze, Vydáno dne: 08. 02. 2016

Gymnázium Havlíčkův Brod a Denní stacionář a Domov pro seniory Reynkova se společně zapojily do mezinárodního projektu Schools as generators of democratic society. Výsledkem půlroční spolupráce je mj. publikace Příběh mého života, která bude slavnostně představena veřejnosti ve středu 17. února v 10.00 v Domově pro seniory Reynkova.Gymnázium Havlíčkův Brod a Denní stacionář a Domov pro seniory Reynkova se společně zapojily do mezinárodního projektu Schools as generators of democratic society. Výsledkem půlroční spolupráce je mj. publikace Příběh mého života, která bude slavnostně představena veřejnosti ve středu 17. února v 10.00 v Domově pro seniory Reynkova.

Na počátku celé aktivity stojí účast Gymnázia Havlíčkův Brod v projektu School as a generator of democratic society, jenž je financován z Mezinárodního visegrádského fondu a jehož hlavním partnerem v České republice je Společnost pro jazyky. Zahajovací třídenní konference se odehrála v březnu 2015 a setkali se na ní pedagogové vybraných středních škol z České republiky, Polska, Slovenska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny a Kosova. Seznamovali se zde s ideou tzv. komunitní školy, sdíleli zkušenosti ze svých zemí a připravovali svůj vlastní projekt, jehož prostřednictvím měli teoreticky nabyté poznatky vtělit do konkrétní aktivity svého kraje.

Po návratu z Kosova byl vytvořen studentský tým, který se rozhodl pro spolupráci se Sociálními službami města Havlíčkova Brodu. Konkrétní podoba projektu pak vyvstala z diskuze s jeho ředitelkou Mgr. Magdalenou Kufrovou: Vybraní studenti gymnázia po několik týdnů navštěvovali konkrétní seniory, sdíleli s nimi rozmanité volnočasové aktivity a senioři se na oplátku podělili o své životní zážitky. Získané informace studenti sepsali a připravili k tisku.  Text nazvaný „Příběh mého života“, sepsaný mj. dle pravidel orální historie, by měl být užitečný všem, kteří budou mít zájem o zpřítomnění každodenního života na Havlíčkobrodsku v druhé polovině 20. a první dekádě 21. století.

Počáteční obavy studentů i seniorů, zda se jim podaří překlenout velkou generační propsat, byly velmi snadno překonány oboustrannou vlídností a otevřeností, které se z pohledu studentů prohlubovaly v opravdové a hluboké zaujetí pohnutými životními příběhy, jež prožili senioři z našeho kraje a jež všechny vystihuje titulek rozhovoru studenta Jana Hermana s bývalým profesorem gymnázia Jaroslavem Vaňkem „Narozen do těžké doby“. Nudná a nesrozumitelná změť dějepisných faktů se studentům proměnila v živoucí a palčivou inspiraci. Veřejnost pak může výsledek celého snažení posoudit prostřednictvím výše zmíněného textu Příběh mého života. Ukázky z něj přinášejí obrazové přílohy:


pristina
pristina
pristina