Nabídka nepovinných předmětů pro školní rok 2015-2016

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 11. 2015

Ve školním roce 2015/2016 naše škola opět nabízí svým studentům řadu nepovinných předmětů a dalších zájmových útvarů.

Ve školním roce 2015/2016 naše škola opět nabízí svým studentům řadu nepovinných předmětů a dalších zájmových útvarů.

Studenti si vybírají z celkem deseti různých aktivit, které zahrnují oblast přírodních věd, humanitních oborů i umění.  K účasti na některé z těchto činností se nechalo zlákat celkem 164 studentů z celkových 495, kteří předměty navštěvují zcela dobrovolně ve svém volném čase. V přiložené tabulce můžete zhlédnout přehled všech nabízených aktivit a další relevantní údaje.

Nepovinné předměty a zájmové útvary zahajují svou činnost vesměs na počátku října, pokud by měl někdo další ze studentů ještě chuť účastnit se těchto aktivit, může se přihlásit u dotyčných profesorů.

název aktivitydruh aktivityvyučujícíčas a místo výukypočet
Příprava k biologické olympiádězájmový útvarMgr. Pavla Kotnovást. 7.15-8.00; 14.15-15.00, PBI26
Sborový zpěvzájmový útvarDaniela Hamaričováčt. 7.15, PHV25
Fyzikální kroužekzájmový útvarMgr. Václav Vydlákst neprav. 14.15-16.30, PFY19
Dějiny uměnínepovinný předmětMgr. Daniel Korábút liché 7.15-8.00, AVT17
Chemický kroužekzájmový útvarMgr. Jiří Karel
Mgr. Bohumír Kotlík
liché pátky 14.15, PCH
sudé středy 14.15, PCH
13
13
Sportovní hrynepovinný předmětJosef Prchalst. 14.15-15.45, velká TV13
Laboratorní práce z biologiezájmový útvarMgr. Marie Vlkovást/pá neprav. 14.15-15.00, PBI10
Kroužek moderní fyzikyzájmový útvarMgr. Tereza Lorenzováčt 16.10-18.10, PFY10
Biochemienepovinný předmětMgr. Bohumír Kotlíkčt 7.15, PBI10
Soudobé dějinynepovinný předmětMgr. Libor Tomanst 14.10-14.55, U1.C8
Celkem   164