Výlet do Drážďan očima němčinářek

Autor: Mgr. Svatava Kadlecová <kadlecova(at)ghb.cz>, Téma: Německý jazyk, Vydáno dne: 25. 09. 2015Před několika dny se zájemci ze tříd 8.A, 2.C a 3.D vypravili na tradiční podzimní exkurzi do Drážďan. Cesta autobusem proběhla jako vždy bez problémů. Přestože některé studenty zmáhala ranní únava, pozorně naslouchali výkladu o této saské metropoli.

Už po desáté hodině jsme zamířili do historického centra města. Jedním z cílů naší procházky byla novodobá dominanta Drážďan – kostel „Frauenkirche“, jejíž novou podobu lidé mohou obdivovat již desátým rokem. Někteří studenti nelitovali peněz a vystoupali až do jeho kopule. Po okružní prohlídce, jejíž součástí byla návštěva dalších významných, historicky cenných památek, jsme se věnovali nejproslulejšímu drážďanskému objektu – Zwingru. Téměř všichni žáci se rozhodli pro zhlédnutí světoznámé galerie Alte Meister, jejímž magnetem je Raffaelova Sixtinská Madona. Zbývající studenti dali přednost sbírkám umístěným v zámku nedaleko odtud.

Nebyla by to ta pravá exkurze, kdyby nezbyl alespoň nějaký čas na individuální zájmy každého. Někdo trávil volno nákupy suvenýrů, jiní krátce poseděli u občerstvení a byli i tací, kteří se vrátili na místa, která je obzvlášť zaujala.

O tom, že studenti byli s exkurzí spokojeni, svědčí i to, že nám dobře naladěni pózovali při focení. Exkurze do Německa se líbila i nám. Byla v pořadí již několikátá a s radostí konstatujeme, že účastníci té letošní byli prostě úžasní.

 Děkujeme!                                                    

                                                                                                                      H. Justová, S. Kadlecová