Gymnázium Havlíčkův Brod ve státních maturitách stabilně nad celostátním průměrem

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 09. 2015

Již popáté byly zveřejněny výsledky celostátní maturitní zkoušky. Studenti brodského gymnázia se opět vyšvihli nad celostátní průměr a udrželi tak vysoce nastavenou laťku svých předchůdců.

Již popáté byly zveřejněny výsledky celostátní maturitní zkoušky. Studenti brodského gymnázia se opět vyšvihli nad celostátní průměr a udrželi tak vysoce nastavenou laťku svých předchůdců.

Během uplynulých pěti let se nikdy nestalo, aby naši studenti spadli na pouhý gymnaziální průměr, či dokonce podprůměr. Daří-li se dosahovat takto nadprůměrných výsledků nepřetržitě po celých pět let, svědčí to o spolehlivé úrovni vzdělání, kterou Gymnázium Havlíčkův Brod nabízí.

Z dostupných výsledků vyplývá, že Gymnázium Havlíčkův Brod obstojí i ve srovnání s nejlepšími školami v celé České republice. Za všechny můžeme zmínit třeba jeden z posledních - v roce 2014 dosáhli naši studenti ve srovnání se všemi školami z celé ČR dvanáctého nejlepšího průměrného percentilu v didaktickém testu z matematiky.

Níže uvedené grafy přehledně srovnávají výsledky státních maturit z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka z hlediska našeho gymnázia (GHB):
Výsledky státních maturit pochopitelně nejsou rozhodujícím kritériem pro posouzení kvalit školy. Z hlediska celkové úrovně gymnázia je daleko důležitějším kritériem úspěšnost absolventů při studiu a absolvování vysokých škol. Stejně tak je nezbytné sledovat spokojenost studentské i rodičovské veřejnosti s fungováním školy a všemi jejími složkami. Zmíněná kritéria jsou na naší škole podrobena soustavné péči a kontrole. Úspěšnost absolventů je vyhodnocována každým rokem. Pravidelným sociologickým průzkumem zpracovaným nezávislou agenturou pak sledujeme spokojenost všech zainteresovaných subjektů s chodem školy. S aktuálními výsledky všech těchto šetření budeme veřejnost seznamovat během podzimu zde na našem webu i při dalších příležitostech, o nichž budeme včas informovat.