Schůzky se studenty a rodiči prvních ročníků

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 06. 06. 2015

Schůzky třídních učitelů se studenty budoucích tříd 1.C a 1.D čtyřletého cyklu a 1.A cyklu osmiletého a jejich zákonnými zástupci proběhnou ve středu 10. června od 15.00. 

Schůzky třídních učitelů se studenty budoucích tříd 1.C a 1.D čtyřletého cyklu a 1.A osmiletého cyklu a jejich zákonnými zástupci proběhnou ve středu 10. června od 15.00.

Přítomní obdrží základní informaci o průběhu školního roku 2015/2016, pochopitelně zejména o jeho začátku.