Důležité upozornění pro všechny uchazeče, kteří konali přijímací testy

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 20. 04. 2015

V článku najdete časový plán zveřejnění výsledků přijímacího řízení a informace o dalším postupu pro všechny uchazeče, kteří konali přijímací testy na naše gymnázium.

Časový harmonogram dalšího postupu v rámci přijímacího řízení


Úterý 21. 4. 2015 Středa 22. 4. 2015 Čtvrtek 23. 4. 2015 Pátek 24. 4. 2015

Apel na uchazeče, kteří zkoušku složí, ale ke studiu nastoupit chtít nebudou

Pokud uchazeči zkoušku složí, ale o studium na gymnáziu zájem mít nebudou, žádáme je, aby nám tuto skutečnost neprodleně oznámili. Apelujeme na jejich solidaritu s těmi studenty, kteří u zkoušky úspěšní nebyli, ale na gymnáziu by studovat chtěli. Pokud nebude kapacita třídy naplněna, může být takový zájemce přijat v rámci odvolacího řízení.

Informace pro uchazeče, kteří zkoušku složí a budou chtít nastoupit ke studiu

Pokud uchazeči zkoušku složí a budou chtít na naši školu nastoupit, nechť zápisový lístek odevzdají osobně ve středu 22. 4. 2015 nebo ve čtvrtek 23. 4. 2015 v kanceláři ředitele školy vždy od 7.30 hod. do 16 hod. nebo i jiným způsobem, nejpozději však do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledku přijímacího řízení. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. Opět apelujeme na všechny uchazeče, aby své rozhodnutí oznámili co možná nejdříve, mohou tím pomoci dalším zájemcům v pořadí.

Informace pro uchazeče, kteří nebudou přijati z kapacitních důvodů, ale o studium budou mít nadále zájem

Pokud uchazeči nebudou přijati z kapacitních důvodů, ale zkoušku složí a o studium u nás budou mít dále zájem, nechť se dostaví v pátek mezi 7.30-16.00 do kanceláře školy, zde obdrží rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí podají na místě odvolání. Pokud nebude kapacita třídy naplněna, mají šanci dostat se na gymnázium právě na základě tohoto odvolání.

Jakékoliv dotazy, připomínky apod. zodpoví ředitel školy na mailu bouchal@ghb.cz, případně na telefonu 569 669 330 a mobilu 728 228 575.