Egyptská hrobka potřetí

Autor: Mgr. Daniel Koráb <korab(at)ghb.cz>, Téma: Výtvarná výchova, Vydáno dne: 16. 01. 2015

 

slavný výtvarný projekt naší školy a Muzea Vysočiny HB 

Studenti  gymnázia vstupují pod vedením Daniela Korába již potřetí do brodského podzemí, aby zde proměnili další část betonových chodeb v hrobku Egypťana Sennedjema. S úctou míjíme práci našich předchůdců z let 2008 a 2011 a přemýšlíme, kde navázat na skvělou výtvarnou tradici. Impulzem k zahájení nových výtvarných realizací byla prosba ze strany muzea o obnovu mumií. Z jednání s ředitelem muzea  MgA. Jiřím Jedličkou a následné procházky podzemím ale vyplynulo, že bychom mohli k realizacím mumií připojit tvorbu dalších objektů (výbavu hrobky) i malby ve vstupní části. Také studenti 1C (výtvarná skupina) byli zaujati prostorem i představou výtvarné práce v podzemí. Nadšení studentů i jejich menší vzrůst, tak ideální pro tvorbu v nízkých chodbách, nakonec rozhodlo. V měsíci únoru 2015 se tedy opět ocitneme v pomyslné nubijské Deir el-Medině, starověké vesnici řemeslníků, a inspirováni autentickými malbami i kopií této hrobky v Norimberku pokryjeme boční zdi i strop vchodu do podzemí akrylovými malbami.  

    K tvůrčímu využití nám zbývá už jen východní zeď pohřební komory se zemědělskými výjevy z Knihy mrtvých. Tyto náměty jsme rozdělili na dvě protilehlé zdi, nad kterými povede divákovo oko do hlouby chodby stropní pás s hieroglyfy. Součástí inovace hrobky bude i výroba a instalace nových artefaktů, imitujících výbavu hrobu. Tentokrát jsme se zaměřili na „egyptskou kosmetiku, šperkařsví", abychom mohli ukázat výbavu mladé dámy, například dcery Sennedjema  z období vlády faraona Ramesse II. Jedna z nik podzemí tak ožije šperky (korálkové náhrdelníky, pektorály, náušnice – výroba Martina Korábová), bronzovými zrcátky a paletami na líčidla.

   Vědomi si velkého mediálního efektu a trvanlivosti této akce, výrazně reprezentující naše gymnázium, nabízíme tak divákům opět možnost se znovu ocitnout na západním břehu Nilu a  sestoupit do starověké hrobky řemeslníka Sennedjema.