Malujeme babičkám a dědečkům

Autor: Mgr. Daniel Koráb <korab(at)ghb.cz>, Téma: Výtvarná výchova, Vydáno dne: 12. 01. 2015

Představujeme společný projekt výtvarné výchovy GHB a Domova pro seniory v Reynkově ulici.

   Na začátku letošního školního roku jsme byli vyzváni vedením Domova pro seniory v Reynkově ulici k spolupráci na výzdobě a novém designu vnitřních prostor. Z říjnového jednání obou ředitelů a interiérové designerky na půdě našeho gymnázia vyplynulo, že se společného projektu zúčastní studenti sekundy, kteří ve druhém pololetí vymalují v rámci hodin výtvarné výchovy 2. a 3. patro (schodiště a odpočívadlo) dle připraveného návrhu.

  Smyslem celé akce je především tvůrčí kontakt s prostředím a seniory, tedy výchova k úctě ke starším lidem, respekt k jejich zkušenostem a inspirujícím vzpomínkám. Ve vzpomínkovém duchu se nese i celá výtvarná myšlenka projektu. Malby na chodbách by měly navodit známá prostředí, ve kterém se starší lidé dříve pohybovali.

   Ve druhém patře tak vstoupíme do imaginární vesnice, s plůtky a zahrádkami v příjemných teplejších odstínech létem vyhřátého českého venkova. Posléze přecházíme do podzimního parku, kde je možno si imaginárně posedět pod pergolou z růží a sledovat fontánu, či „nakrmit“ namalované holuby. Studenty sekundy celým prostorem nejprve provedla ředitelka domova Mgr. Magdalena Kufrová, která spolu s hlavní designerkou návrhů interiéru Danou Kerberovou, představila dětem myšlenku spolupráce i výtvarně terapeutického vyznění realizací. Sekundáni se potom rozdělili na „vesnickou“ a „parkovou“ skupinu, změřili a nafotili si místa pro svou budoucí malbu. Po stádiu navrhování, kdy mají mladí malíři za úkol ztvárnit stylizovaně dílčí motivy (květiny, zvířata,…) a připravit si šablony a studie, bude následovat pravidelná práce v interiérech. Ateliérem výtvarné výchovy se tak na pololetí 2015 stane pro sekundu Domov pro seniory na Reynkově ulici, kde se vždy ve středu a čtvrtek sejdou k dvouhodinové společné tvorbě (8.10 – 9.50 hodin) pod vedením výtvarníka Daniela Korába.

 

   Slavnostním předáním „vesnického“ druhého a „parkového“ třetího patra za účasti místních médií a hostů zřizovatele, tedy města Havlíčkův Brod, zakončíme tento projekt s přáním, aby se senioři v nově vymalovaných prostorách cítili příjemně, tak jako ve svých vzpomínkách.