Happening k 17. listopadu na Gymnáziu Havlíčkův Brod

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Projekty a exkurze, Vydáno dne: 13. 11. 2014

Brodské gymnázium patřilo v listopadu 1989 k institucím, které se prostřednictvím svých studentů i kantorů aktivně účastnilo všech událostí podporujících přechod české společnosti směrem k demokracii. Současné gymnázium si tehdejší dění připomene řadou aktivit, které vyvrcholí v úterý 18. listopadu happeningem, jenž se odehraje ve vnitřních i vnějších prostorách školy.

Brodské gymnázium patřilo v listopadu 1989 k institucím, které se prostřednictvím svých studentů i kantorů aktivně účastnilo všech událostí podporujících přechod české společnosti směrem k demokracii. Současné gymnázium si tehdejší dění připomene řadou aktivit, které vyvrcholí v úterý 18. listopadu happeningem, jenž se odehraje ve vnitřních i vnějších prostorách školy.

Úderem začátku velké přestávky v 9.50 vypukne na školním hřišti demonstrace prodemokratických aktivistů, jež bude vzápětí rozehnána brutálním zásahem příslušníků veřejné bezpečnosti. Aktivní účastníci demonstrace budou poté exemplárně potrestáni a za činnost podvracející socialistické pořádky a zpochybňující vedoucí úlohu Komunistické strany Československa vyloučeni jak z Gymnázia Vratislava Šantrocha (dobový oficiální název školy), tak ze všech středních škol v Československé socialistické republice. Stejně jako v roce 1989 však i v chystaném happeningu nakonec dobro a demokracie zvítězí a celá akce bude ukončena písní Marty Kubišové Modlitba pro Martu, která se stala symbolem odporu vůči komunistické diktatuře.

Školní hřiště nebylo k happeningu vybráno náhodně, právě zde se během bouřlivého týdne po 17. listopadu 1989 studenti a profesoři gymnázia připojili k protestům, jež zachvátily celé tehdejší Československo, právě zde bylo rozhodnuto o účasti školy na generální stávce 27. 11. 1989 a odmítnut návrh svazáckých a komunistických aparátčíků, kteří nabádali k návratu do lavic i ke starým pořádkům.

Protože podobné akce vždycky nutně pracují s nadsázkou, je nutné zde naznačený scénář happeningu do patřičného kontextu. Naše akce skončí policejním zákrokem a následným vyloučením členů stávkové výboru.

Brutální policejní zákroky proti demonstrantům nesouhlasícím s režimem a vylučování ze škol za politické názory patřily k příznačným rysům komunistické vlády po celé její období let 1948-1989. Bezprostřední záminkou k masovým politickým demonstracím v listopadu a prosinci 1989, které nakonec vedly ke konci komunistického vládnutí a k přechodu k demokracii, byl policejní zásah proti bezbranným studentům na Národní třídě v pátek 17. listopadu 1989. Další demonstrace a protestní akce, jež se během listopadu a prosince 1989 odehrávaly, se však už obešly bez policejních zásahů a výsledkem bylo relativně pokojné předání politické moci z rukou komunistické garnitury představitelům demokratické opozice.

Akce na Gymnáziu Havlíčkův Brod víceméně kopírovaly vývoj událostí na celorepublikové úrovni. Po počátečních zmatcích se drtivá většina studentů připojila k demonstracím i ke generální stávce 27. listopadu, jíž protestní události symbolicky vyvrcholily. Žádný ze studentů Gymnázia Havlíčkův Brod ze školy pochopitelně vyloučen nebyl a také nevyhnutelné změny ve vedení školy proběhly poklidným způsobem. Dlouholetý ředitel gymnázia Michail Kačúr rezignoval na svoji funkci a byl vystřídán Janem Štefáčkem, kterého si vybrali sami tehdejší profesoři. Jan Štefáček pak stál v čele školy celá 90. léta, Michail Kačúr se vrátil ke své původní aprobaci a vyučoval na škole ruskému jazyku do roku 1992, kdy odešel do důchodu.

Hlavním smyslem celé akce je vést vás k zamyšlení nad listopadovými událostmi. Profesoři dějepisu, české literatury, základů společenských věd a nepochybně i dalších předmětů budou velmi rádi reagovat na otázky, připomínky i námitky studentů.

 

17