Výsledky voleb do Školské rady GHB

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 11. 2014

Přinášíme výsledky voleb do Školské rady Gymnázia Havlíčkův Brod.

Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod

12. 11. 2014

Výsledky voleb do školské rady


Volba pedagogických pracovníků školy

1. PhDr. Luděk Sedlák 37 hlasů
2. Mgr. Radka Pořízová 32 hlasů


Volba zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

1. Mgr. Kamil Kučera 54 hlasů
2. Irena Švecová 52 hlasů


 

V Havlíčkově Brodě dne 12. listopadu 2014

Mgr. Martin Richter
předseda volební komise