Volby do Školské rady GHB

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 06. 11. 2014

V prosinci končí funkční období členů Školské rady Gymnázia Havlíčkův Brod. Veškeré informace o nové volbě najdete v tomto článku.

V prosinci končí funkční období členů Školské rady Gymnázia Havlíčkův Brod. Školská rada GHB má 6 členů: dva členy jmenuje zřizovatel školy (kraj Vysočina), dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy a dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Funkční období je tříleté. Pravidla pro fungování školských rad určují paragrafy 167 a 168 školského zákona. Volby do školské rady proběhnou souběžně s třídními schůzkami ve středu 12. 11. 2014 od 16.00 do 18.00 hod.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o členství ve školské radě, je třeba podat kandidaturu, a to písemnou formu na adresu školy (formulář kandidatury), popřípadě osobně v kanceláři školy, nejpozději však do úterý 11. 11. 2014 do 8:00 hodin. Součástí kandidatury je prohlášení navrhovaného kandidáta o tom, že s kandidaturou souhlasí.