Nový vstupní systém v provozu od pondělí 20. 10. 2014

Autor: RNDr. Jaroslav Kocman <kocman(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 10. 2014

Po prázdninové rekonstrukci elektroinstalace bude od pondělí 20. 10. 2014 studentský vchod do šaten přístupný jen na čipy. Kdo má čip ze školní jídelny, má ho aktivovaný i pro vstup do šaten. Kdo tento čip nemá, vyzvedne si ho ve školní knihovně ve čtvrtek 16. 10. od velké přestávky nebo v pátek 17. 10. Záloha na školní čip je 100 Kč a bude studentům zpět vyplacena po vrácení tohoto nepoškozeného čipu po ukončení studia. Při ztrátě čipu záloha propadá a student si bude muset za další zálohu vyzvednout nový čip.

Seznam studentů, kteří si mají přijít pro čipy, je uveden na konci textu.Po prázdninové rekonstrukci elektroinstalace bude od pondělí 20. 10. 2014 studentský vchod do šaten přístupný jen na čipy. Napravo ode dveří je malý černý obdélníkový snímač, ke kterému stačí přiložit čip, ozve se cvaknutí a zámek dveří je na několik vteřin odblokován. Kdo má čip ze školní jídelny, má ho aktivovaný i pro vstup do šaten. Kdo tento čip nemá, vyzvedne si ho ve školní knihovně ve čtvrtek 16. 10. od velké přestávky nebo v pátek 17. 10. Záloha na školní čip je 100 Kč a bude studentům zpět vyplacena po vrácení tohoto nepoškozeného čipu po ukončení studia. Při ztrátě čipu záloha propadá a student si bude muset za další zálohu vyzvednout nový čip.

Seznam studentů, kteří si mají přijít pro čipy, je uveden na konci textu. Případné nesrovnalosti (student má čip z jídelny a je na seznamu studentů s novými čipy nebo naopak) oznamte správci ICT techniky Jaroslavu Kocmanovi.

Za svůj čip si každý ručí, nikomu ho nesmí půjčovat a případnou ztrátu je třeba nahlásit Jaroslavu Kocmanovi nebo v kanceláři školy. Čip musí být zablokován, aby nemohl být někým zneužit pro neoprávněný vstup. Všechny vstupy se dají v zabezpečovacím systému dohledat. Vchod pro studenty je možné použít pouze ve všedních dnech od 6:30 do 17 hodin. Mimo tento čas je vchod do šaten uzamčen.

V souvislosti se smutnými událostmi na obchodní škole ve Žďáru nad Sázavou prosíme studenty, aby si všímali pohybu cizích osob v naší škole. Zejména situací, kdy by se někdo pokoušel vmísit mezi studenty při vstupu do školy. Určitě je velmi obtížné takové podezřelé momenty odhalit, všichni studenti se mezi sebou ani neznají. Ale opatrní a pozorní být musíme. Podezřelé okolnosti hlaste v kanceláři školy nebo nejbližšímu zaměstnanci školy.

Seznam studentů, pro které je připraven školní čip:

Beran Lukáš 1C
Blažek Tomáš 1C
Fendrychová Tereza 1C
Fikar Roman 1C
Petráňová Jana 1C
Prchal Ondřej 1C
Čapková Anna 1D
Nováčková Barbora 1D
Novotná Kristýna 1D
Pilárová Michaela 1D
Šimková Kateřina 1D
Říhová Anna 2C
Hvězdová Markéta 2D
Barteková Tereza 3D
Spáčil Petr 3D
Vargošková Marcela 3D
Matějka Jan 4D
Wolker Jiří 1A
Zimmermann Jiří 1A
Hanzlíčková Anežka 2A
Kourková Adéla 2A
Molnár Ladislav Vojtěch 2A
Nováková Lucie 2A
Novotná Tereza 3A
Švec Ondřej 3A
König Jakub 5A
Roubalová Magdalena 5A
Dubnová Lucie 6A
Grubauer Václav 6A
Hálová Lucie 6A
Klečanská Štěpánka 6A
Panská Eliška 6A
Jenčo Jakub 7A
Svoboda Jiří 7A
Horčičko Jan 7B
Žuček Radim 8A
Blažek Pavel 8A
Bouchal Patrik 8A
Dolejší Petr 8A
Omesová Anna 8B