Úspěšnost absolventů při přijímaní na VŠ - rok 2014

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 10. 2014

Absolventi GHB jsou již tradičně velmi úspěšní při přijímání na další studium, především na vysoké školy. Škála vysokých škol, na kterých studují naši absolventi, je velmi široká a zahrnuje především kvalitní a prestižní vysoké školy. V tabulce jsou uvedeny podrobnější informace o dalším působení absolventů z roku 2014.

Absolventi GHB jsou již tradičně velmi úspěšní při přijímání na další studium, především na vysoké školy. Škála vysokých škol, na kterých studují naši absolventi, je velmi široká a zahrnuje především kvalitní a prestižní vysoké školy. V tabulce jsou uvedeny podrobnější informace o dalším působení absolventů z roku 2014.

Obory VŠ:Třída: Oktáva A
(počet/% z maturantů)
Třída: Oktáva B
(počet/% z maturantů)
Třída: Čtvrtá
(počet/% z maturantů)
Celkem:
(počet/% z maturantů)
- technické4/ 18,186/ 30,006/ 18,7516/ 21,62
- přírodní vědy1/ 4,552/ 10,004/ 12,507/ 9,46
- zemědělství2/ 9,091/ 5,00 3/ 4,06
- lékařství, farmacie3/13,645/ 25,008/ 25,0016/ 21,62
- pedagogika3/ 13,642/ 10,004/ 12,509/ 12,16
- právo  2/ 6,252/ 2,70
- ekonomika5/ 20,003/ 14,294/ 16,6712/ 17,14
- veřejná správa4/ 18,182/ 10,00 6/ 8,11
- humanitní vědy1/ 4,551/ 5,004/ 12,506/ 8,11
Přijato na VŠ:20/90,9119/95,0031/ 96,8870/ 94,60
Pomaturitní studium:2/ 9,091/ 5,001/ 3,124/ 5,40
Zaměstnání:0000

Úspěšnost absolventů GHB v roce 2013

Úspěšnost absolventů GHB v roce 2012

Úspěšnost absolventů GHB v letech 2002 - 2011