Lyžařský kurz - informace pro první ročníky

Autor: Mgr. Martin Richter <richter(at)ghb.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 05. 10. 2014

Lyžařský kurz prvních ročníků (1C a 1D) se uskuteční v Janských Lázních od 13.12.2014 do 20.12.2014.


Termín konání kurzu: 13. 12. 2014 – 20. 12. 2014
Místo konání kurzu: Penzion PROTĚŽ, Janské Lázně
Vedoucí kurzu: Mgr. Richter Martin
Instruktoři: Prchal Josef, Mgr. Sedláčková Monika, Externí pracovník (snowboard)
Lékař kurzu: MUDr. Kašpar Miloslav
Třída: 1C + 1D
Předpokládaný počet frekventantů kurzu: 47 studentů
Odjezd: 13. 12. 2014 v 9.00 hodin (od budovy gymnázia)
(sraz účastníků kurzu v 8.30h, žádáme rodiče, aby neparkovali před budovou školy – je nutné ponechat místo pro příjezd a parkování autobusu, děkuji)
Předpokládaný návrat: 20. 12. 2014 v cca 14.00 hodin k budově gymnázia
Doprava:  ZODOS s.r.o  -  Okrouhlice
Strava: plná penze (pitný režim během jídla)
Cena lyžařské jízdenky: 1720,-Kč (+ 50,-Kč vratná záloha na čipovou kartu)
 

Ochranná přilba je povinná pro lyžaře i snowboardisty!!! Doporučujeme seřízení vázání v odborném servisu – týká se lyžařského i snowboardového vybavení. Využijte možnosti úrazového připojištění jednotlivých účastníků lyžařského kurzu (individuální sjednání u příslušné pojišťovny).
 

Na kurzu je studentům a studentkám zakázáno požívat alkoholické nápoje, kouřit, užívat drogy a další omamné či návykové látky, hrát hazardní hry, manipulovat s otevřeným ohněm.
 

Studenti si na kurz připraví obálku, která bude označena jejich příjmením a jménem, třídou, tlf.kontaktem na rodiče. V obálce bude vložen zdravotní průkaz a potvrzení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem - (na potvrzení o bezinfekčnosti uvádějte datum odjezdu!). Tyto obálky budou vybrány po příjezdu na místo konání kurzu a po skončení kurzu budou rozdány zpět. Průkazy totožnosti (OP) a kartičky pojištěnce do obálek nevkládejte! Kartičku zdravotní pojišťovny bude mít každý účastník kurzu u sebe i na svahu během výcviku!
 

Studenti budou podrobně poučeni o bezpečnosti na lyžařském kurzu a obdrí veškeré informace ohledně kurzu. Případné další otázky a informace Vám podá vedoucí kurzu.
 

Předpokládáme uhrazení částky za lyžařský kurz (3400,-Kč - ubytování, strava, doprava) v první polovině listopadu na účet školy. Podrobné informace o úhradě částky obdrží jednotliví frekventanti ve škole (variabilní symbol a číslo účtu).
 

Mgr. Richter Martin (tel.: 604553654)