Gymnázium Havlíčkův Brod ve státních maturitách opět vysoko nad celostátním průměrem

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Výuka, Vydáno dne: 18. 09. 2014

Výsledky letošních maturit opět potvrdily, že Gymnázium Havlíčkův Brod dlouhodobě dosahuje ve srovnatelných částech státní maturitní zkoušky jedny z nejlepších výsledků na Vysočině a zároveň důstojně reprezentuje celý region i v celostátním srovnání.

Výsledky letošních maturit opět potvrdily, že Gymnázium Havlíčkův Brod dlouhodobě dosahuje ve srovnatelných částech státní maturitní zkoušky jedny z nejlepších výsledků na Vysočině a zároveň důstojně reprezentuje celý region i v celostátním srovnání.

Státní maturitní zkouška proběhla v letošním roce již počtvrté. Během uplynulých čtyř let se ve všech třech předmětech společné maturitní zkoušky studenti našeho gymnázia vždy vyšvihli nad celostátní gymnaziální průměr, ani jednou se nestalo, že by byli průměrní, či dokonce podprůměrní.  Z dostupných výsledků vyplývá, že brodské gymnázium obstojí i ve srovnání s nejlepšími školami v celé České republice. Například hned na začátku - v roce 2011 dosáhli naši studenti osmého nejlepšího výsledku v didaktickém testu z českého jazyka a desátého nejlepšího výsledku v didaktickém testu z matematiky, studenti tehdejší oktávy B skončili ve zkoušce z anglického jazyka na pátém místě z 3099 tříd celé České republiky. Podobné výsledky bychom našli i v následujících letech, za všechny můžeme zmínit třeba ten poslední - v roce 2014 dosáhli naši studenti ve srovnání se všemi školami z celé ČR dvanáctého nejlepšího průměrného percentilu v didaktickém testu z matematiky.

Níže uvedené tabulky přehledně srovnávají výsledky státních maturit z hlediska našeho gymnázia (GHB):

Výsledky maturit 2011

Výsledky maturit 2012

Výsledky maturit 2013

Výsledky maturit 2014

Výsledky státních maturit pochopitelně nejsou rozhodujícím kritériem pro posouzení kvalit školy. Z hlediska celkové úrovně gymnázia je daleko důležitějším údajem úspěšnost absolventů při studiu a absolvování vysokých škol. Stejně tak je nezbytné sledovat spokojenost studentské i rodičovské veřejnosti  s fungováním školy a všech jejích složek. Zmíněná kritéria jsou na brodském gymnáziu podrobena soustavné péči a kontrole. Úspěšnost absolventů je vyhodnocována každým rokem. Pravidelným sociologickým průzkumem zpracovaným nezávislou agenturou pak sledujeme spokojenost všech zainteresovaných subjektů s chodem školy. S aktuálními výsledky všech těchto šetření budeme veřejnost seznamovat během podzimu zde na našem webu i při dalších příležitostech, o nichž budeme včas informovat.