Surrealistická výstava studentů sexty a rozlučka s výtvarnou výchovou

Autor: Mgr. Daniel Koráb <korab(at)ghb.cz>, Téma: Výtvarná výchova, Vydáno dne: 17. 06. 2014

 

vernisáž - středa 18.6. 2014, 18.00 hodin, U Hnáta
Tak už je to tady, výtvarný čas neúprosně odkapává barvy posledních vteřin výtvarné výchovy sext našeho gymnázia. Po šestiletém tvůrčím maratonu, kdy od prvních kreseb hlavonožců a obřích sluníček, dospěli až surrealistické malbě, uzavírají sextáni gymnaziální výtvarku výstavou. Stejně jako minulý rok instalujeme v „restauračním foye“ hostince U Hnáta, jehož majitel Zdeněk Prodělal, je úzce spjat s naším gymnáziem, jako občasný dopravce a logistik vodáckých kurzů. Studenti sexty A, pod vedením svého výtvarného vychovatele D.Korába,  zde představí soubor enkaustik na téma „surrealistický hostinec“. Originální technikou taveného vosku, pod inspirací surrealistických obrazů a filmů Jana Švankmajera, vytvořili barevný svět absurdních detailů a zátiší z prostředí hostinců. Výstava bude zahájena neméně originální studentskou vernisáží (hudba Šenk-band, mluvené slovo…) ve středu 18.6. 2014 v 18.00 hodin v restauraci U Hnáta. Máte-li zájem strávit krátký čas v barevném světě surrealistického hostince, určitě přijďte „pobejt“!