Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 23. 04. 2014

V pondělí 28. dubna 2014 se uzavřelo 1. kolo přijímacího řízení na GHB pro následující školní rok 2014/2015. V tomto článku najdete výsledky 1. kola přijímacího řízení a další důležité informace pro uchazeče a jejich rodiče.

V pondělí 28. dubna 2014 se uzavřelo 1. kolo přijímacího řízení na GHB pro následující školní rok 2014/2015. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Zápisový lístek lze odevzdat osobně ve čtvrtek 24. 4. 2014 nebo v pátek 25. 4. 2014 v kanceláři ředitele školy vždy od 8 hod. do 16 hod. nebo i jiným způsobem, nejpozději však do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledku přijímacího řízení. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole.