Počty přihlášených zájemců o studium

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 20. 03. 2014

Do 15. března se mohli zájemci o gymnaziální studium hlásit také na to naše v Havlíčkově Brodě. Všechny řádně vyplněné přihlášky byly zaevidovány a je z nich zřejmé, že počet přihlášených letos, stejně jako v minulých letech, převyšuje počet přijímaných studentů.

Do 15. března se mohli zájemci o gymnaziální studium hlásit také na to naše v Havlíčkově Brodě. Všechny řádně vyplněné přihlášky byly zaevidovány a je z nich zřejmé, že počet přihlášených letos, stejně jako v minulých letech, převyšuje počet přijímaných studentů.

Do budoucí primy gymnázia (kód oboru 79-41-K/81) se přihlásilo 57 zájemců, do budoucího prvního ročníku (kód oboru 79-41-K/41) 90. Od září 2014 do gymnaziálních lavic zasedne 30 studentů osmiletého studia a 60 studentů (2 třídy) čtyřletého studia. Na začátku dubna obdrží všichni přihlášení pozvánku na přijímací zkoušky.

Z důležitých informací o přijímacím řízení na našem webu najdete přehledný článek o přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení a další informace o něm. Níže v tabulkách můžete pozorovat spektrum škol, z nichž se zájemci o studium rekrutují. O roku 2012 si adepti studia mohou podat maximálně dvě přihlášky, v letech 2009 až 2011 si uchazeči mohli podat maximálně tři přihlášky.