Projekt "Mapa školy" na GHB

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 02. 2014

Gymnázium Havlíčkův Brod se ve školním roce 2013/14 účastní dotazníkového šetření Mapa pro střední školy. Smyslem celého projektu je získat zpětnou vazbu od všech, kteří se podílejí na chodu školy, tedy od učitelů, od žáků a v neposlední řadě od rodičů a zákonných zástupců žáků. V článku najdete podrobnějěí informace.

Gymnázium Havlíčkův Brod se ve školním roce 2013/14 účastní dotazníkového šetření Mapa pro střední školy. Smyslem celého projektu je získat zpětnou vazbu od všech, kteří se podílejí na chodu školy, tedy od učitelů, od žáků a v neposlední řadě od rodičů a zákonných zástupců žáků. Získané informace jsou pro vedení školy velmi cenné z hlediska dalšího směřování gymnázia.

Gymnázium prošlo tímto dotazníkovým šetřením již před dvěma lety (školní rok 2011/2012), škola se od té doby pochopitelně vyvíjí a porovnání zpětné vazby z roku 2012 s tou letošní má pro vedení školy opět velkou cenu.

Pro každou skupinu respondentů je připravený dotazník, který je anonymní a přístupný on-line na webové adrese testovani.scio.cz. Rodiče získají přístupové údaje k dotazníku od svých dětí (dětem je předají třídní učitelé), žáci vyplní dotazník ve škole v hodinách předmětu ICT, popřípadě v hodinách jiného předmětu. Po vyplnění hlavního dotazníku je možné vyplnit ještě tzv. dotazník zpětné vazby (má jen čtyři otázky), který je také anonymní a přístupný na stejné webové adrese. Dotazník je třeba vyplnit do 28. února 2014.

O výsledcích dotazníkového šetření bude vedení školy informovat ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy na webu školy a na dubnových třídních schůzkách.