Trénink na přijímací zkoušky

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 06. 02. 2014

První série tréninků na přijímací zkoušky je zdárně za námi. Zájemci o čtyřletý cyklus mají ještě příležitost zúčastnit se série druhé, která proběhne 5. 3. a 19. 3.

První série tréninků na přijímací zkoušky je zdárně za námi. Zájemci o čtyřletý cyklus mají ještě příležitost zúčastnit se série druhé, která proběhne 5. 3. a 19. 3.

Ve středu 5. 3. Mgr. Jiří Rojka a Mgr. Zdeněk Vošický zopakují pro další zájemce ze čtyřletého cyklu informace o matematice a 19. 3. Mgr. Aleš Říman a Mgr. Josef Secký učiní totéž v českém jazyce.

Pro větší přehlednost shrnujeme napsané v následující tabulce:

Trénink na přijímací zkoušky – vždy ve středu 14.15-15.45

datum

čtyřletý cyklus

osmiletý cyklus

19. 2

Matematika

Matematika

26. 2.

Český jazyk

Český jazyk

5. 3.

Matematika

 

19. 3.

Český jazyk

 

Zájemci o trénink se můžou závazně hlásit na jednotlivé termíny, pokud tak dosud neučinili, na adrese bouchal@ghb.cz. Kurzy z českého jazyka a z matematiky pro čtyřletý cyklus mají identický obsah. Všechny kurzy jsou zdarma. Účastníci budou moci 5. 3. odevzdat přihlášku k přijímacímu řízení na naši školu bezprostředně po skončení kurzu. Mohou ji pochopitelně přinést i jindy v úředních hodinách, nebudou ji však moci odevzdat na posledním kurzu 19. 3., protože posledním dnem pro odevzdání přihlášky je podle školského zákona a prováděcí vyhlášky 15. březen.