1. C. a ekologie

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Informatika (ICT), Vydáno dne: 01. 02. 2014

Nové pololetí přineslo změnu i v 1. C. - přímo ve třídě třídíme plasty a navíc vytřiďujeme víčka od PET lahví. Proč to všechno? S problematikou třídění odpadů jsme se seznámili i prostřednictvím skupinového projektu v hodinách ICT a toto je alespoň malá kapka, kterou můžeme pomoci. Podívejte se na výsledky naší skupinové práce (a jedna prosba na závěr).

víčka


Nové pololetí přineslo změnu i v 1. C. - přímo ve třídě třídíme plasty a navíc vytřiďujeme víčka od PET lahví. Proč to všechno? S problematikou třídění odpadů jsme se seznámili i prostřednictvím skupinového projektu v hodinách ICT a zjistili jsme zajímavé skutečnosti. Například samotná víčka od PET lahví jsou ve výkupech dost ceněná, proto jsou předmětem různých charitativních sbírek.

Dříve, než jsme spustili samotné třídění, pracovalo se ve skupinách na hodinách ICT. Výsledkem skupinové práce na projektech týkajících se recyklace jednotlivých druhů surovin byly prezentace vytvořené pomocí online služby Google Documents. Studenti si vyzkoušeli skupinovou práci na sdílené prezentaci, dodržení vymezeného obsahu a také správné citování použitých zdrojů informací. Uvádíme ukázky prací některých skupin.

Recyklace plastů

Recyklace papíru

Recyklace skla

Recyklace hliníku

.

Co dál?

Jistě mnozí využíváme koše na plasty, které jsou na našich školních chodbách. Ale mnoho plastů stále končí i v koši ve třídě, protože s každým mikroténovým sáčkem se člověku nechce běhat na druhou stranu chodby. Můžete to udělat ve své třídě také tak, jako v my v 1. C. a odnést to pak najednou, třeba jednou za týden.

Ovšem všechno třídění má smysl pouze tehdy, když se dělá pořádně. Bohužel mnohokrát potkávám pana školníka, jak z lahví vylévá vodu, nebo z košů vyhazuje to, co tam nepatří. Proto poslední prosba: dávejte do nádob na plasty pouze plasty (neznečištěné) a láhve prázdné a sešlapané.

Za všechny, kterým pak váš odpad projde rukama, aby z něj mohla být třeba nová flísová bunda a ne kupa plastového odpadu odvátá ze skládky do lesa, vám ze srdce děkuji.

Z. Šimůnková, třídní učitelka 1. C.