Informační den a přijímací zkoušky nanečisto - se superhrdiny!

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 17. 01. 2014

Ve středu 5. února 2014 se na gymnáziu od 14 do 17 hodin uskuteční informační den. Zájemci o studium si během něho mohou vyzkoušet další verzi přijímacích zkoušek nanečisto; na rodiče, výchovné poradce i širokou veřejnost pak čeká bohatý, informačně nabitý program a… komiksoví superhrdinové – věrní průvodci všech zájemců o studium na brodském gymnáziu.

Ve středu 5. února 2014 se na gymnáziu od 14 do 17 hodin uskuteční informační den. Zájemci o studium si během něho mohou vyzkoušet další verzi přijímacích zkoušek nanečisto; na rodiče, výchovné poradce i širokou veřejnost pak čeká bohatý, informačně nabitý program a… komiksoví superhrdinové – věrní průvodci všech zájemců o studium na brodském gymnáziu.

Přijímací zkoušky nanečisto se rozeběhnou hned ve 14.00 a zájemci o studium si je opět budou moci vyzkoušet jak z českého jazyka, tak matematiky. Předpokládaný konec přijímacích zkoušek nanečisto je v 16.00 hodin. Přijímacích zkoušek nanečisto se může zúčastnit jakýkoli zájemce, zkoušky jsou zdarma a není třeba se na ně nijak registrovat.

Administrace zkoušek

Pro rodiče i širší veřejnost jsme připravili debatu s vedením školy a instruktážní servis o administraci celého přijímacího řízení. V rámci debaty se zaměříme na průběh přijímacího řízení, na charakter a průběh studia na naší škole, na uplatnění našich absolventů, na chystanou rozsáhlou modernizaci školy i na další témata. Instruktážní servis pak bude obnášet pomoc s vyplňováním přihlášek včetně jejich administrace, informace o zápisových lístcích a o administrativním průběhu přijímacího řízení a samotné přijímací zkoušky. Naše administrativní pracovnice budou též připraveny přijmout vyplněné a potvrzené přihlášky.

Superhrdinové, výstava, hudební produkce

V útrobách gymnaziálního ateliéru výtvarné výchovy se před časem zrodili komiksoví superhrdinové, kteří se mj. rozhodli sloužit zájemcům o studium i všem dalším přátelům školy. Naši superhrdinové budou proto 5. února čekat na všechny návštěvníky školy, bezpečně je zavedou do patřičných učeben, nabídnou prohlídku budovy, ve vestibulu pak budou bdít nad výstavou autorských knih a dalších objektů, které vznikly v hodinách výtvarné výchovy.  

Kritéria

Kritéria pro přijímací řízení zveřejníme v úterý 28. ledna 2014, k dispozici budou na webu a také na vstupu do vestibulu gymnázia.

Trénink

Přesně čtrnáct dní po informačním dnu zahájíme další kolo příprav k přijímacímu řízení. Trénink na „přijímačky“ odstartuje ve středu 19. 2. 2014 od 14.15 matematikou. Naši učitelé – tvůrci přijímacích zkoušek- budou zájemcům o čtyřleté i osmileté studium 90 minut podrobně vysvětlovat, co všechno se od nich při přijímací zkoušce z matematiky očekává. Za týden poté, tedy ve středu 26. února provedou totéž naši češtináři. Zájemci o čtyřleté studium, kterých je více (což vyplývá z toho, že otevíráme dvě třídy cyklu čtyřletého e jednu třídu cyklu osmiletého), mají možnost nahlásit se i do dalších dvou kurzů: ve středu (5. 3.) bude zopakována informace o matematice a 19. 3. (po jarních prázdninách) o českém jazyce. Pro větší přehlednost shrnujeme napsané v následující tabulce:

Trénink na přijímací zkoušky – vždy ve středu 14.15-15.45

datum

čtyřletý cyklus

osmiletý cyklus

19. 2

Matematika

Matematika

26. 2.

Český jazyk

Český jazyk

5. 3.

Matematika

 

19. 3.

Český jazyk

 


Zájemci o trénink se můžou závazně hlásit na jednotlivé termíny na adrese bouchal@ghb.cz. Kurzy z českého jazyka a z matematiky pro čtyřletý cyklus mají identický obsah. Všechny kurzy jsou zdarma.

A zde jsou – superhrdinové našeho gymnázia:

 

super
super
super
super