Lyžařský kurz - informace (kvarta, kvinta)

Autor: Mgr. Martin Richter <richter(at)ghb.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 12. 01. 2014

Kvarta a kvinta se na konci února 2014 zúčastní lyžařského kurzu v Janských Lázních. Kurz proběhne v termínu od 22. 2. 2014 do 1. 3. 2014 ...

Termín konání kurzu: 22. 2. 2014 – 1. 3. 2014
Místo konání kurzu: Penzion PROTĚŽ, Janské Lázně
Vedoucí kurzu: Mgr. Richter Martin
Instruktoři: Prchal Josef, Mgr. Sedláčková Monika, Mgr. Karel Jiří, Mgr. Suchá Blanka
Zdravotnice: Svobodová Romana
Třída: kvarta + kvinta
Předpokládaný počet frekventantů kurzu: 58 studentů
Odjezd: 22. 2. 2014 v 9.00 hodin (od budovy gymnázia)
(sraz účastníků kurzu v 8.30h, žádáme rodiče, aby neparkovali před budovou školy – je nutné ponechat místo pro příjezd a parkování autobusu, děkuji)
Předpokládaný návrat: 1. 3. 2014 v cca 13.00 hodin k budově gymnázia
Doprava:  ZODOS s.r.o  -  Okrouhlice
Strava: plná penze (pitný režim během jídla)
Cena lyžařské jízdenky: 2170,-Kč (+ 50,-Kč vratná záloha na čipovou kartu)
 

Ochranná přilba je povinná pro lyžaře i snowboardisty!!! Doporučujeme seřízení vázání v odborném servisu – týká se lyžařského i snowboardového vybavení. Využijte možnosti úrazového připojištění jednotlivých účastníků lyžařského kurzu (individuální sjednání u příslušné pojišťovny).
 

Na kurzu je studentům a studentkám zakázáno požívat alkoholické nápoje, kouřit, užívat drogy a další omamné či návykové látky, hrát hazardní hry, manipulovat s otevřeným ohněm.
 

Studenti si na kurz připraví obálku, která bude označena jejich příjmením a jménem, třídou, tlf.kontaktem na rodiče. V obálce bude vložen zdravotní průkaz a potvrzení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem - (na potvrzení o bezinfekčnosti uvádějte datum odjezdu!). Formulář "Potvrzení o bezinfekčnosti" obdrží studenti ve škole. Tyto obálky budou vybrány po příjezdu na místo konání kurzu a po skončení kurzu budou rozdány zpět. Průkazy totožnosti (OP) a kartičky pojištěnce do obálek nevkládejte! Kartičku zdravotní pojišťovny bude mít každý účastník kurzu u sebe (také na svahu během výcviku!).
 

Studenti budou podrobně poučeni o bezpečnosti na lyžařském kurzu a obdrží veškeré potřebné informace ohledně kurzu během hodin tělesné výchovy. Případné další otázky a informace Vám podá vedoucí kurzu.

Předpokládáme uhrazení částky za lyžařský kurz (3250,-Kč - ubytování, strava, doprava) během první poloviny ledna 2014 na účet školy. Podrobné informace o úhradě částky obdrží jednotliví frekventanti ve škole (variabilní symbol a číslo účtu).
 

Mgr. Richter Martin (tel.: 604553654)