Děti dětem ještě jednou

Autor: RNDr. Marie Vlková <vlkova(at)ghb.cz>, Téma: Různé, Vydáno dne: 29. 12. 2013

Velký dík patří Všem, kteří se v letošním roce zapojili do této charitativní akce. Podařilo se dát dohromady pěknou částku peněz - 16. 355 Kč.

Velký dík patří Všem, kteří se v letošním roce zapojili do této charitativní akce. Podařilo se dát dohromady pěknou částku peněz - 16. 355 Kč. Z toho paní ředitelka místní organizace Českého červeného kříže Jana Chlupáčková zakoupila dárky v hodnotě 6 142 Kč pro nemocné děti, které musely trávit svátky v havlíčkobrodské nemocnici a 9 000 Kč bude předáno do speciální školy U Trojice. Zbývajícími penězi byla pokryta režie (pronájem stánku, doprava, telefon...). Děkujeme našim již tradičním pomocníkům: brodským základním školám - V Sadech, Nuselská, Konečná, Štáflova, Školnímu klubu a družině v Přibyslavi, paní Lucii Rabensové, dětem ze speciální školy, našim terciánům v čele s paní Mgr. Šimůnkovou i prodávajícím studentům. Velký podíl na dobrém průběhu akce má paní Chlupáčková, neboť se o vše pečlivě starala. A hlavně děkujeme všem kolemjdoucím dobrým lidem, kteří nám do sbírky přispěli.