Digitální učební materiály ve výuce

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Projekty a exkurze, Vydáno dne: 03. 12. 2013

Již druhý rok je naše škola zapojena do projektu EU peníze středním školám. Kromě jiného to znamená, že se naši studenti více potkávají ve výuce s digitálními učebními materiály, které pro ně jejich učitelé připravují.

Již druhý rok je naše škola zapojena do projektu EU peníze středním školám. Kromě jiného to znamená, že se naši studenti více potkávají ve výuce s digitálními učebními materiály, které pro ně jejich učitelé připravují. Do této činnosti je zapojeno 19 pedagogů naší školy.

Celkem naši pedagogové vytvoří 480 výukových materiálů, mezi nimiž lze najít výukové prezentace, testy, pracovní listy, instruktážní videa a další. Vzniká 24 tematicky zaměřených sad, z nichž každá obsahuje 20 výukových materiálů. V uplynulém období byly dokončeny další sady. Přinášíme přehled již ukončených sad digitálních učebních materiálů:

Téma sady Autor
Genetika Mgr. Pavla Kotnová
Botanika Mgr. Pavla Kotnová
Testy ze středoškolské fyziky
pro hlasovací zařízení ActiVote
Mgr. Václav Vydlák
Testy ze středoškolské fyziky
pro hlasovací zařízení ActiVote II
Mgr. Václav Vydlák
Světová literatura do konce 19. století Mgr. Aleš Říman
Mezipředmětové vztahy ve výuce AJ Mgr. Zuzana Tesařová
Reálie anglicky mluvících zemí Bc. Jiří Mejstřík
Tělesná výchova Mgr. Martin Richter
Významné osobnosti sportu Mgr. Martin Richter

Materiály jsou našim učitelům k dispozici na intranetu školy. Další pedagogové je mají dostupné na požádání u koordinátorky projektu Mgr. Z. Šimůnkové.