Dubnové třídní schůzky

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 04. 2014

Všechny rodiče a další zákonné zástupce našich studentů zveme srdečně na tradiční jarní schůzky. 

Setkání je naplánováno na středu 9. dubna, začne v 16.00 v kmenových třídách studentů, kde budou o dění  na škole, o prospěchu, mravech a dalších podstatných záležitostech informovat třídní profesoři. Posléze budou schůzky pokračovat konzultacemi s vyučujícími jednotlivých předmětů - převážně v kabinetech, případně v předem avizovaných učebnách.

Členové Rady Spolku rodičů a přátel Gymnázia Havlíčkův Brod (třídní důvěrníci) se sejdou, opět tradičně, již v 15.00 v posluchárně chemie.