Pestrá paleta nepovinných předmětů

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Projekty a exkurze, Vydáno dne: 06. 11. 2013

Ve školním roce 2012/2013 funguje na naší škole rekordní počet nepovinných předmětů a dalších zájmových útvarů.

Studenti si vybírají z celkem jedenácti různých aktivit, které zahrnují oblast matematiky, přírodních věd, humanitních oborů, cizích jazyků i umění.  K účasti na některé z těchto činností se nechalo zlákat celkem 215 studentů, kteří předměty navštěvují zcela dobrovolně ve svém volném čase. V přiložené tabulce můžete zhlédnout přehled všech nabízených aktivit a další relevantní údaje.

název aktivitydruh aktivityvyučujícíčas a místo výukypočet frekventantů
Dějiny uměnínepovinný předmětMgr. Daniel Korábpá 7.15-8.00, AVT42
Ruský jazyk pro začátečníkynepovinný předmětPhDr. Luděk Sedlákst 7.15-8.00, UHU31
Chemický kroužekzájmový útvarMgr. Jiří Karelst, L 14.30-16.30, LCH
pá, L 14.00-16.15, LCH
st, S 14.00-16.15, LCH
23
Sborový zpěvzájmový útvarDaniela Hamaričováčt 7.15, UHV22
Cvičení z matematikyzájmový útvarMgr. Zdeněk Vošickýst 14.30-15.15, U1C19
Soudobé dějinynepovinný předmětMgr. Libor Tomanst 14.10-14.55, UHU17
Kroužek moderní fyzikyzájmový útvarMgr. Tereza Schwarzováút 16.10-18.10, U315
Debrujářizájmový útvarMgr. Václav Vydlákst neprav. 14.15-16.30, PFY14
Biologický kroužekzájmový útvarMgr. Pavla Kotnováčt neprav. 14.00-16.15, PBI14
Fyzikální kroužekzájmový útvarMgr. Václav Vydlákst, neprav.,14.15-16.30, PFY11
Úvod do programovánízájmový útvarRNDr. Jaroslav Kocmanút neprav. 14.35-16.10, UVT7
Celkem   215