Našemu gymnáziu se ve státních maturitách daří

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 09. 2013

Gymnázium Havlíčkův Brod dlouhodobě dosahuje ve srovnatelných částech státní maturitní zkoušky jedny z nejlepších výsledků na Vysočině. V tomto článku najdete podrobnější informace

Gymnázium Havlíčkův Brod dlouhodobě dosahuje ve srovnatelných částech státní maturitní zkoušky jedny z nejlepších výsledků na Vysočině.

Během letošního srpna uvolnil CERMAT výsledky společné (státní) části maturitní zkoušky. Výstupy jsou pochopitelně zajímavé samy o sobě, neboť nabízejí srovnání mezi jednotlivými školami. Toto srovnání jsme zpřehlednili v první tabulce, kde porovnáváme průměrný procentní skór mezi různými typy škol a naším gymnáziem.

Výsledky maturit 2013

Jak je z tabulky zřejmé, naše gymnázium ve všech částech zkoušky převyšuje běžný gymnaziální průměr. Ovšem z objektivního hlediska je nejpřínosnější sledovat především didaktický test z matematiky. V českém jazyce a cizím jazyce jsou totiž výsledky gymnázií velmi vyrovnané – úkoly zde jsou pro studenty příliš snadné, drtivá většina škol dosahuje vysoká hodnocení, která si liší jen o zanedbatelné zlomky bodů. V didaktickém testu z matematiky je škála výsledků daleko rozmanitější a nás těší, že právě v tomto testu ční naše škola vysoko nejen nad obecným středoškolským průměrem, ale každoročně přeskakuje o více jak deset procentních bodů také průměr gymnaziální.

Ještě užitečnějších významů nabývají získaná data ve spojení s výsledky z roku 2012, jež CERMAT zveřejnil analogickým způsobem. Z dostupných čísel lze totiž vyčíst, jak stabilní výkony ta či ona škola podává. Toto srovnání zveřejňujeme ve druhé tabulce a s potěšením konstatujeme, že Gymnázium Havlíčkův Brod dosahuje stabilně dobrých výsledků a řadí se k nejlepším školám v regionu.

Výsledky maturit 2012