Školní rok s projektem EU peníze středním školám

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Projekty a exkurze, Vydáno dne: 26. 06. 2013

Již celý školní rok je naše škola zapojena do projektu EU peníze středním školám. Co přinesl?

Již celý školní rok je naše škola zapojena do projektu EU peníze středním školám. Projekt s číslem CZ.1.07/1.5.00/34.0930 na škole oficiálně probíhá od 1. srpna 2012, v současné době je zapojeno 25 pedagogů naší školy. Manažerem projektu je ředitel školy PhDr. Hynek Bouchal, koordinátory projektu jsou Mgr. Hana Kvášová a Mgr. Zuzana Šimůnková.

Práce zapojených učitelů se odráží na inovaci naší výuky pomocí digitálních učebních materiálů a individualizaci výuky při dělených hodinách. Na tuto práci ale také navazují investice, které proudí z MŠMT a které škola investuje do ICT vybavení. Ve třídách přibývají počítače, dataprojektory, byl také posílen školní server, na který jsou se zvyšujícím se počtem stanic kladeny stále větší nároky.

V části projektu, která je zaměřená na inovaci výuky pomocí digitálních učebních materiálů vzniká 24 tematicky zaměřených sad, z nichž každá obsahuje 20 výukových materiálů. Do této činnosti je zapojeno 19 pedagogů naší školy. Celkem naši pedagogové vytvoří 480 výukových materiálů, mezi nimiž lze najít výukové prezentace, testy, pracovní listy a další.

V následujícím přehledu naleznete tematické zaměření jednotlivých sad a jejich autory. Tučně vyznačené sady jsou již kompletní a jsou pedagogům naší školy k dispozici na intranetu, pro ostatní pedagogy jsou k dispozici na požádání u koordinátorky projektu (simunkova@ghb.cz).

Téma sady Autor
Biologie člověka Mgr. Hana Jezlová
Genetika Mgr. Pavla Kotnová
Botanika Mgr. Pavla Kotnová
Organická chemie RNDr. Marie Vlková
Anorganická chemie Mgr. Jiří Karel
Vesmír Mgr. Tereza Schwarzová
Testy ze středoškolské fyziky
pro hlasovací zařízení ActiVote
Mgr. Václav Vydlák
Testy ze středoškolské fyziky
pro hlasovací zařízení ActiVote II
Mgr. Václav Vydlák
Starověk a středověk Mgr. Michaela Kocmanová
Teorie a dějiny umění Mgr. Daniel Koráb
Vývojová psychologie Mgr. Radka Pořízová
Česká literatura 19. a 20. století Mgr. Aleš Říman
Světová literatura do konce 19. století Mgr. Aleš Říman
Evropa Mgr. Bc. Hana Kvášová
Mezipředmětové vztahy ve výuce AJ Mgr. Zuzana Tesařová
Reálie anglicky mluvících zemí Bc. Jiří Mejstřík
Reálie anglicky mluvících zemí II. Bc. Jiří Mejstřík
Jak na sport a pohyb Mgr. Gabriela Kučírková
Mgr. Monika Sedláčková
Tělesná výchova Mgr. Martin Richter
Významné osobnosti sportu Mgr. Martin Richter
Algoritmizace a programování RNDr. Jaroslav Kocman
Programování v jazyce C, C# a Python RNDr. Jaroslav Kocman
Počítačové sítě Mgr. Jiří Rojka
Počítačová grafika Mgr. Zuzana Šimůnková