Sextáni a jejich návrhy budov ve 3D

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Informatika (ICT), Vydáno dne: 06. 05. 2013

Studenti sexty vytvořili modely domů v Google SketchUp, představili je i pomocí videa.

Studenti sexty se v hodinách ICT věnovali počítačové grafice ve 3D. Po seznámení se základními nástroji prostředí Google SketchUp vytvořili dle návodu svůj první dům.

dům

Poté sextáni popustili uzdu fantazii a každý navrhl vlastní budovu i s nejbližším okolím, v němž se vyskytují i další importované objekty - nábytek, auto, postavy a pod. Pro celkovou představu je model představen pomocí animce, která byla exportována do videa (umožňuje pouze nízké rozlišení).