Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 23. 04. 2013

V úterý 23. dubna 2013 se uzavřelo 1. kolo přijímacího řízení na GHB pro následující školní rok 2013/2014. V tomto článku najdete výsledky 1. kola přijímacího řízení a další důležité informace pro uchazeče a jejich rodiče.

V úterý 23. dubna 2013 se uzavřelo 1. kolo přijímacího řízení na GHB pro následující školní rok 2013/2014. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Zápisový lístek lze odevzdat osobně ve středu 24. 4. 2013 nebo ve čtvrtek 25. 4. 2013 v kanceláři ředitele školy vždy od 13 hod. do 16 hod. nebo i jiným způsobem, nejpozději však do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledku přijímacího řízení. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole.