Počty přihlášených zájemců o studium

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 20. 03. 2013

Do 15. března se mohli zájemci o gymnaziální studium hlásit také na to naše v Havlíčkově Brodě. Všechny řádně vyplněné přihlášky byly zaevidovány a je z nich zřejmé, že počet přihlášených letos, stejně jako v minulých letech, převyšuje počet přijímaných studentů.

Do 15. března se mohli zájemci o gymnaziální studium hlásit také na to naše v Havlíčkově Brodě. Všechny řádně vyplněné přihlášky byly zaevidovány a je z nich zřejmé, že počet přihlášených letos, stejně jako v minulých letech, převyšuje počet přijímaných studentů.

Do budoucí primy gymnázia (kód oboru 79-41-K/81) se přihlásilo 56 zájemců, do budoucího prvního ročníku (kód oboru 79-41-K/41) 103. Od září 2013 do gymnaziálních lavic zasedne 30 studentů osmiletého studia a 60 studentů (2 třídy) čtyřletého studia. Na přelomu března a dubna obdrží všichni přihlášení pozvánku na přijímací zkoušky.

Z důležitých informací o přijímacím řízení na našem webu najdete přehledný článek o přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení a další informace o něm. Níže v tabulkách můžete pozorovat spektrum škol, z nichž se zájemci o studium rekrutují. Letos (stejně jako v loňském roce) si adepti studia mohli podat maximálně dvě přihlášky, v předchozích letech tři. Z tabulek je zřejmé, že zájem o studium na brodském gymnáziu v poslední době vzrůstá.