Informační den, přijímací zkoušky nanečisto a další...

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 16. 01. 2013

Ve středu 6. února 2013 se na gymnáziu od 14 do 17 hodin uskuteční informační den. Zájemci o studium si během něj mohou vyzkoušet další verzi přijímacích zkoušek nanečisto; na rodiče, výchovné poradce i širokou veřejnost pak čeká bohatý a informačně nabitý program.

Ve středu 6. února 2013 se na gymnáziu od 14 do 17 hodin uskuteční informační den. Zájemci o studium si během něj mohou vyzkoušet další verzi přijímacích zkoušek nanečisto; na rodiče, výchovné poradce i širokou veřejnost pak čeká bohatý a informačně nabitý program.

Přijímací zkoušky nanečisto se rozeběhnou hned ve 14.00 a zájemci o studium si je opět budou moci vyzkoušet jak z českého jazyka, tak matematiky. Předpokládaný konec přijímacích zkoušek nanečisto je v 16.00 hodin.

Administrace zkoušek

Pro rodiče i širší veřejnost jsme připravili debatu s vedením školy a instruktážní servis o administraci celého přijímacího řízení. V rámci debaty se zaměříme na průběh přijímacího řízení, na charakter a průběh studia na naší škole, na uplatnění našich absolventů, na chystanou rozsáhlou modernizaci školy i na další témata. Instruktážní servis pak bude obnášet pomoc s vyplňováním přihlášek včetně jejich administrace, informace o zápisových lístcích a o administrativním průběhu přijímacího řízení a samotné přijímací zkoušky. Naše administrativní pracovnice budou též připraveny přijmout vyplněné a potvrzené přihlášky.

"Informačním dnem" vás osobně provedou Hynek Bouchal (ředitel), Danuše Vejrová (zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně) a Jiří Rojka (zástupce ředitele, webmaster a ICT koordinátor).

Výstava a koncert

Pro všechny návštěvníky současně připravíme prohlídku školy včetně odborných učeben, mnohým totiž nevyšla návštěva našeho „Dne otevřených dveří“. Ve vestibulu bude možné zhlédnout aktuální výstavu grafických listů „Reynkovské variace“, jejíž vernisáž proběhne v pondělí 4. února. Grafické listy byly vytvořeny na družebním výtvarném kurzu Gymnázia Havlíčkův Brod a Gymnázia Vrchlabí v malebném prostředí statku Malířovna pod Lipnicí nad Sázavou. Zájemci o studium tak budou moci „ochutnat“ částečku bohaté nabídky volitelných kursů a projektů, jež Gymnázium Havlíčkův Brod nabízí.

Náš informační den však neskončí úderem 17. hodiny. Gymnázium v Havlíčkově Brodě není jen vzdělávací institucí, ale vyvíjí řadu společensky významných aktivit. Jednou z nich je i Slavnostní koncert gymnázia, jehož první ročník se uskuteční právě 6. února večer na Staré radnici. Z dílen mistrů klasické hudby zahrají studenti i absolventi gymnázia, kteří se interpretaci hudebních děl dlouhodobě věnují.

Kritéria

Kritéria pro přijímací řízení zveřejníme dne 28. ledna 2013, k dispozici budou na webu a také na vstupu do vestibulu gymnázia. Na webu gymnázia jsou i další informace o celém průběhu přijímacího řízení a o charakteru školy jako vzdělávací instituce.

Trénink

Přesně čtrnáct dní po informačním dnu, v týdnu po jarních prázdninách, zahájíme další kolo příprav k přijímacímu řízení. Trénink na „přijímačky“ odstartuje ve středu 20. 2. 2013 od 14.15 matematikou. Mgr. Hana Kvášová bude zájemcům o čtyřleté studium 90 minut podrobně vysvětlovat, co všechno se od zájemců o studium při přijímací zkoušce z matematiky očekává. Podobně bude Mgr. Zuzana Šimůnková připravena pro zájemce o osmileté gymnázium. Za týden poté, tedy ve středu 27. února provedou totéž pro český jazyk Mgr. Aleš Říman (čtyřleté studium) a Mgr. Radka Pořízová (osmileté studium). Další středu (6. 3.) Mgr. Pavla Kotnová zopakuje pro další zájemce ze čtyřletého cyklu informace o matematice a 13. 3. opět Mgr. Aleš Říman učiní totéž v českém jazyce. Pro větší přehlednost shrnujeme napsané v následující tabulce:

Trénink na přijímací zkoušky – vždy ve středu 14.15-15.45

datum

čtyřletý cyklus

osmiletý cyklus

20. 2

Matematika – Mgr. Hana Kvášová

Matematika – Mgr. Zuzana Šimůnková

27. 2.

Český jazyk – Mgr. Aleš Říman

Český jazyk – Mgr. Radka Pořízová

6. 3.

Matematika – Mgr. Pavla Kotnová

 

13. 3.

Český jazyk – Mgr. Aleš Říman

 

Zájemci o trénink se můžou od nynějška závazně hlásit na jednotlivé termíny na adrese bouchal@ghb.cz. Kursy z českého jazyka a z matematiky pro čtyřletý cyklus mají identický obsah. Všechny kursy jsou zdarma.