Přijímací řízení 2013: rozhodovat budou i výsledky soutěží

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 20. 10. 2012

V souvislosti se změnami v přijímacím řízení na naše gymnázium pro školní rok 2013-2014 jsme rozhodli, že uchazeči o studium budou moci lépe uplatnit své výsledky ze základní školy. Nově totiž bude záležet mj. i na jejich dosavadních úspěších ve vybraných soutěžích.V souvislosti se změnami v přijímacím řízení na naše gymnázium pro školní rok 2013-2014 jsme rozhodli, že uchazeči o studium budou moci lépe uplatnit své výsledky ze základní školy. Nově totiž bude záležet mj. i na jejich dosavadních úspěších ve vybraných soutěžích.

Zatímco kritéria přijímacího řízení pro víceleté gymnázium zůstávají stejná jako v předchozích letech (tozn., že uchazeči mohou obdržet maximálně 35 bodů za přijímací zkoušku a maximálně 25 bodů za průměrný prospěch ze základní školy), u přijímacího řízení pro čtyřleté studium bude více záležet na tom, jak se uchazeči snažili na základní škole. Za přijímací zkoušku mohou dostat maximálně 30 bodů, za průměrný prospěch z posledních tří pololetí studia na základní škole také 30 bodů a nově mohou obdržet až deset bodů za vítězství v okresním kole nebo za umístění do 3. místa v krajském kole v těchto soutěžích: olympiáda z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka (AJ, NJ, FJ), fyziky, chemie, biologie (přírodopisu), dějepisu a zeměpisu. Počítají se umístění v průběhu 8. a 9. třídy.