Rekonstrukce za čtyři miliony a další proměny budovy školy

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Různé, Vydáno dne: 01. 09. 2012

Od poloviny června probíhala na našem gymnáziu rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení...

Od poloviny června probíhala na našem gymnáziu rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení. Zásadní renovací prošla většina toalet a sprchy u malé tělocvičny. Celá stavba financovaná zřizovatelem školy, Krajem Vysočina, a realizovaná firmou Atos stála 4.187.531 Kč. V návaznosti na tuto akci byla zahájena první etapa proměny interiéru školy: chodby ve staré budově a vstupní vestibul v budově nové byly barevně vymalovány. Definitivní podobu všem těmto prostorům dají během školního roku sami studenti v rámci výtvarné výchovy tak, aby se ve škole cítili co nejpříjemněji oni sami i zaměstnanci a návštěvníci školy.

Rekonstrukce sociálních zařízení není poslední rozsáhlou investicí realizovanou zřizovatelem. Na rok 2013, pochopitelně především na prázdninové měsíce, je naplánována výměna oken a opláštění celé nové budovy. Na tuto přestavbu pak naváže druhá etapa kultivace interiéru školy, v jejímž rámci projdou proměnou chodby a další prostory nové budovy. Níže přinášíme několik fotografií zachycujících rekonstrukci letošní.

 

 

social

social

social

social

social

social

social

social

social

social

social

social

social

social

social

social

social

social

social

social

social

social

social