Změna termínu jarních prázdnin a organizace školního roku

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 08. 2012

Jarní prázdniny se ve školním roce 2012/2013 v Kraji Vysočina uskuteční v týdnu od  11. 2. 2013 do 17. 2. 2013. V článku najdete úplnou informaci o organizaci školního roku i o důvodech, jež vedly ke změně původního termínu.Jarní prázdniny se ve školním roce 2012/2013 v Kraji Vysočina uskuteční v týdnu od  11. 2. 2013 do 17. 2. 2013.

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Kraj Vysočina jednotně stanoveny na  11. 2. 2013 - 17. 2. 2013.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.

 

Důvody změny termínu jarních prázdnin jsou zde:

Sdělení MŠMT ke změnám v organizaci školního roku ve školách a školských zařízeních v Kraji Vysočina ve školním roce 2012/2013

V souvislosti s pořádáním mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě požádal Kraj Vysočina o stanovení odlišnosti v organizaci školního roku 2012/2013.

V souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla rozhodnutím MŠMT dne 12.9.2011 č.j. 26339/2011-20 Kraji Vysočina povolena odlišná organizace jarních prázdnin pro všechny školy a školská zařízení na území Kraje Vysočina ve školním roce 2012/2013.

Jarní prázdniny se ve školním roce 2012/2013 v Kraji Vysočina uskuteční v období od 11.2.2013 do 17.2.2013.

Ing. Ladislav Němec, v.r.
náměstek ministra

skupiny všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání