Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky

Závěrečná prezentace projektů

Autor: Mgr. Eva Součková <souckova(at)ghb.cz>, Téma: Projekty a exkurze, Vydáno dne: 21. 06. 2012

Školní rok spěje ke konci a s ním se také uzavírá projekt Předsudky jsou out.


Předsudky jsou out


V pondělí 18. června 2012 proběhla v ateliéru výtvarné výchovy závěrečná prezentace projektů v rámci programu Předsudky jsou out. V horkém odpoledni přišli zúčastněné studenty podpořit jejich spolužáci, učitelé i rodiče.

Po úvodních slovech Kateřiny Kadlecové /A7/, která se velmi úspěšně zhostila role moderátorky, promluvil koordinátor projektu Ondřej Zavadil z občanského sdružení Step by Step ČR. Seznámil nás s hlavními myšlenkami projektu, jeho průběhem a závěry.

Prezentace projektu
Prezentace projektu
Prezentace projektu

V další části programu vystoupili zástupci tří skupin studentů a představili své konkrétní projekty. Klára Švecová /A7/ a její tým připravili dopolední program v jedné z havlíčkobrodských mateřských škol. Děti se mohly zapojit do nejrůznějších her a soutěží, anebo se dozvědět něco nového o našem městě. Celá akce se dětem i jejich učitelkám velmi líbila a organizátorům přinesla radost z dětského nadšení.

Prezentace projektu

Druhý projekt představili Renata Landsmanová /B7/ a Martin Čapek /B5/. Jednalo se o dětský koutek, který studenti provozovali v rámci školní akademie. Pro děti byl připraven pestrý program a jejich rodiče si tak mohli prohlédnout naše gymnázium a strávit příjemné odpoledne.

Prezentace projektu

Třetí projekt zastupovaly Aneta Honzárková /A7/ a Kristina Kletečková /B5/. Opět v rámci školní akademie připravili studenti informační koutek s názvem Projekt o projektu, v němž informovali příchozí o tom, jak probíhala setkání s lektory během celého školního roku. U stánku bylo možné ochutnat nekvašený chléb či vietnamský čaj.

Prezentace projektu
Ve všech třech projektech byli zapojeni příslušníci národnostních menšin /vietnamské a mongolské/ a studenti tak dokázali, že jinakost nás nemusí rozdělovat, ale může přispět ke vzájemnému obohacení. V závěru programu pak koordinátor projektu předal všem zúčastněným studentům certifikáty. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a za čas, který byl projektu věnován, a přejeme krásné prázdninové dny.

Prezentace projektu

Prezentace projektu

Prezentace projektu

Prezentace projektu

Prezentace projektu

Foto: Eva Kašíková, Zuzana Šimůnková