Spolek rodičů a přátel Gymnázia Havlíčkův Brod

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Stálé menu, Vydáno dne: 30. 05. 2012Spolek rodičů a přátel gymnázia je dobrovolným sdružením všech, kteří mají vazbu na Gymnázium Havlíčkův Brod, zajímají se o dění na něm a není jim lhostejné jeho další směřování. Členy spolku a přáteli Gymnázia Havlíčkův Brod se mohou stát všichni studenti současní i bývalí, rodiče a další zákonní zástupci současných studentů stejně jako kterýkoliv jiný občan, jenž má potřebu vyjádřit svůj vztah ke gymnáziu institucionálním způsobem a chce podle svých možností přispět k jeho lepšímu fungování.

Členové a přátelé spolku se především zavazují hájit a prosazovat co nejkvalitnější a nejsmysluplnější vzdělávání a výchovu studentů. Dále chtějí společně s pedagogy spolupracovat na všem, co přispívá k dobrému jménu gymnázia a důstojným způsobem rozvíjí jeho úctyhodné tradice.

Ten, kdo chce participovat na dění na gymnáziu výše naznačeným způsobem, má dvě možnosti:

1. Stát se členem spolku
Přímo členem spolku se stává ten, kdo naplní kritérium III. 1. stanov Spolku, které zní: Individuálním členem Spolku může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami Spolku. Člen má právo podílet se na každé činnosti spolku, volit a být volen do orgánů Spolku. Má za povinnost včas platit členský příspěvek schválený příslušným orgánem Spolku. O zaplacení příspěvku bude vydán doklad. Členství vzniká dnem, kdy byla provedena úhrada členského příspěvku, a platí do termínu stanoveného pro úhradu následujícího příspěvku.

2. Stát se přítelem gymnázia
Přítelem gymnázia se stává ten, kdo chce dostávat pravidelné informace o dění na škole, má zájem účastnit se akcí pořádaných gymnáziem a svým podpisem stvrdí souhlas se zveřejněním svého jména mezi přáteli gymnázia.

Další důležité dokumenty najdete v souborech ke stažení, sekce Spolek rodičů a přátel GHB. Zájemci o členství a další informace mohou kontaktovat ředitele školy PhDr. Hynka Bouchala, Ph.D. (bouchal@ghb.cz, tel. 602 190 479).