Zájezd do Norimberku

Autor: Mgr. Hana Justová <justova(at)ghb.cz>, Téma: Německý jazyk, Vydáno dne: 25. 05. 2012

Informace pro rodiče žáků přihlášených na poznávací zájezd do NorimberkuDne 13. září 2012 se uskuteční jednodenní poznávací zájezd studentů německého jazyka do Norimberku. Zájezd je organizován ve spolupráci s cestovní agenturou ADATOUR v Havlíčkově Brodě. Předběžné informace Vám již byly podány prostřednictvím studentů.

Cestovní náklady ve výši 800,-Kč na žáka, zahrnující jízdné a cestovní pojištění, je třeba uhradit do poloviny června 2012. Vzhledem k tomu, že součástí návštěvy Norimberka je i prohlídka domu A. Dürera, počítejte prosím s navýšením ceny o 5 Eur (každý účastník hradí sám).

Aktuální informace obdržíte počátkem září 2012.

Děkuji všem zainteresovaným rodičům a žákům za spolupráci.

                                                                                                        H. Justová