Hodina moderní chemie

Autor: RNDr. Marie Vlková <vlkova(at)ghb.cz>, Téma: Chemie, Vydáno dne: 08. 05. 2012

Dne 24. dubna k nám zavítali dva studenti z pražské VŠCHT, aby dokázali našim žákům z tercie, kvart a kvinty A, že chemie je veskrze pěkný předmět, úzce související s každodenním životem.

Dne 24. dubna k nám zavítali dva studenti z pražské VŠCHT, aby dokázali našim žákům z tercie, kvart a kvinty A, že chemie je veskrze pěkný předmět, úzce související s každodenním životem.

Předvedli řadu pokusů - s oxidem uhličitým, kapalným dusíkem, barevné reakce kationtů kovů.   Dle reakcí žáků soudím, že tato hodina chemie se líbila, nezkoušelo se, pokusy byly zajímavé, leccos nového se dozvěděli a na závěr si všichni pochutnali na čerstvě vyrobené výborné zmrzlině.