Přijímací řízení do budoucích kvint

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 04. 2012

Vzhledem k velkému zájmu o studium na naší škole vyhlašujeme přijímací řízení do 5. ročníku osmiletého gymnázia (DOPLNĚNÍ BUDOUCÍCH KVINT). Přihlášky můžete podávat do středy 9. května 2012 do 15.00 hod.

Přijímací řízení proběhne formou motivačního rozhovoru, dále bude zohledněn prospěch ze tří posledních klasifikačních období ZŠ. Přihlášku můžete zaslat nebo podat osobně na sekretariátu (ke stažení zde). Do formuláře nemusíte vyplňovat potvrzení lékaře, naopak nezapomeňte uvést správný kód studia (79-41-K/81 Gymnázium) a ročník SŠ (5.), dále prosím nechte přihlášku potvrdit ředitelem ZŠ (uchazeči, kteří k nám dávali letos přihlášku do 1. ročníku, nemusejí). Naopak termín přijímací zkoušky proškrtněte, nepřikládejte ani výstupní hodnocení. Podmínkou pro přijetí je znalost 2 cizích jazyků (možnosti AJ, NJ, FJ).V závislosti na kapacitě stávajících kvart můžeme přijmout maximálně 5 žáků.

DOPLNĚNÍ BUDOUCÍCH KVINT se řídí § 63 zákona 561/2004 v platném znění (přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole), a § 6 vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění (organizace přijímacího řízení do vyššího ročníku). Úspěšní uchazeči tak u nás nebudou odevzdávat zápisové lístky jako při přijímání do 1. ročníku.

Kritéria přijímacího řízení do 5. ročníku osmiletého studia pro školní rok 2012/2013