Počty přihlášených zájemců o studium

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 03. 2012

Do 15. března se mohli zájemci o gymnaziální studium hlásit také na to naše v Havlíčkově Brodě. Všechny řádně vyplněné přihlášky byly zaevidovány a je z nich zřejmé, že počet přihlášených letos, stejně jako v minulých letech, převyšuje počet přijímaných studentů…

Do 15. března se mohli zájemci o gymnaziální studium hlásit také na to naše v Havlíčkově Brodě. Všechny řádně vyplněné přihlášky byly zaevidovány a je z nich zřejmé, že počet přihlášených letos, stejně jako v minulých letech, převyšuje počet přijímaných studentů.

Do budoucí primy gymnázia (kód oboru 79-41-K/81) se přihlásilo 55 zájemců, do budoucího prvního ročníku (kód oboru 79-41-K/41) 61. V obou případech pak od září 2012 do gymnaziálních lavic zasedne shodně 30 studentů. Na přelomu března a dubna obdrží všichni přihlášení pozvánku na přijímací řízení, respektive informaci o tom, že jsou přijati bez přijímací zkoušky (týká se pouze zájemců o čtyřletý cyklus, viz kritéria přijímacího řízení).

Z důležitých informací o přijímacím řízení na našem webu najdete zprávu o průběhu přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení a další informace o něm. Níže v tabulce můžete pozorovat spektrum škol, z nichž se zájemci o studium rekrutují. Nutno při tom zdůraznit, že počet zájemců o čtyřleté studium je ve srovnání s předchozím obdobím menší jen zdánlivě. Letos si totiž adepti studia mohli podat pouze dvě přihlášky, v předchozích letech tři. Z tabulek je naopak zřejmé, že zájem o studium na brodském gymnáziu v poslední době vzrůstá.