Maturitní zkouška z ČJ - seznam literatury

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 14. 03. 2012

V letošním roce již podruhé prověří znalosti studentů posledního ročníku maturita podle nového konceptu. Jednou ze studentských povinností, kterou ukládá maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb., je odevzdat do konce března vlastní seznam literatury pro zkoušku z českého jazyka a literatury. V tomto článku najdete formuláře pro seznam i další informace.

V letošním roce již podruhé prověří znalosti studentů posledního ročníku maturita podle nového konceptu. Jednou ze studentských povinností, kterou ukládá maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb., je odevzdat do konce března vlastní seznam literatury pro zkoušku z českého jazyka a literatury. V tomto článku najdete formuláře pro seznam i další informace.

Pro potřeby ústní maturitní zkoušky z českého jazyka se stanoví školní seznam literárních děl, tzv. kánon. Z tohoto seznamu musí každý student sestavit (podle daných pravidel) vlastní seznam literárních děl, ze kterého si bude losovat při maturitní zkoušce. Tento seznam je nutné do konce března odevzdat řediteli školy.

Pokyny pro studenty maturitních tříd na GHB: stáhněte si formulář pro základní úroveň obtížnosti nebo formulář pro vyšší úroveň obtížnosti. Formulář na počítači vyplňte, vytiskněte a podepište. Odevzdejte ho svému učiteli českého jazyka, který seznamy za celou třídu odevzdá řediteli školy.