Výtvarný kurz 2012

Autor: Mgr. Aleš Říman <riman(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 09. 03. 2012

 

romantický statek „Malířovna“ pod Lipnicí nad Sázavou

družební výtvarný kurz GHB a Gymnázia Vrchlabí

27.5. – 1.6. 2012

téma : Bohuslav Reynek  /inspirace grafikou, poezií/

technika: grafika-suchá jehla, mezzotinta, akvatinta

        Naše škola ve spolupráci s Gymnáziem Vrchlabí nabízí opět  studentům  výtvarný kurz, a to jako pravidelnou humanitní obdobu sportovních kurzů. Akce je určena všem zájemcům od kvarty do septimy, především samozřejmě těm talentovaným v oblasti výtvarného umění. Výtvarný kurz má formu týdenního pobytu mimo školu (statek Malířovna pod Lipnicí n/S), kde se mohou vybraní gymnazisté,  pod vedením pedagogů a výtvarníků (D.Koráb, J.Salvet), věnovat pouze výtvarné činnosti a studiu dějin umění.

   Tematicky je letošní výtvarný kurz věnován vzpomínce na slavného rodáka z blízkého okolí, grafika a básníka Bohuslava Reynka (výročí - 120 let od narození, 41 od úmrtí).  Vedeni snahou přiblížit se světu tohoto výtvarníka, pokusíme se jeho oblíbenou technikou suché jehly (v kombinaci s dalšími gr. technikami – akvatintou, mezzotintou, monotypem) vyjádřit pocity sepětí s přírodou, jejími charizmaty, symboly a biblickými přesahy. Na statku bude proto s námi bydlet i grafický lis (satinýrka), děvčata se budou moci upravit v odrazu naleštěných měděných destiček a krajinou zavoní tiskařská barva.

    Program kurzu zahájíme návštěvou Reynkova Petrkova (Stezka B. Reynka) s cílem nasát atmosféru romantického statku, skicovat, fotit, poslouchat vyprávění bratří Reynků a samozřejmě spatřit grafickou dílnu, kde mistrovy dojmy vtláčel do papíru lis. Večer si autentický zážitek doplníme vizuálně hudební prezentací o Reynkově tvorbě. Potom si každý najde kout na Malířovně a okolí, aby naskicoval návrhy ke grafice. V úterý, kromě denní tvorby ( příprava měděné desky, přenesení kresby a práci jehlami, skoblinou…), využijeme mystiku večera na statku s kamny a svíčkami k volnému kreslení při čtení z poesie Bohuslava Reynka (Aleš Říman, Hynek Bouchal aj.) doplněném hudbou. Středa- rytí je třeba!  Připravené „plotny“ se zahemží vrypy, strukturami grafických nástrojů a večer by mohla být deska připravena ke čtvrtečnímu hlubotisku. A v pátek? Bohužel konec a odjezd s vytištěnou grafikou v deskách. Samozřejmě Malířovna nabízí i romantické večery u ohně s kytarou a vyprávěním, večerní projekce filmů, ale také vůni grilovaných kuřátek.                      

   Chcete-li tedy prožít tento krásný tvůrčí týden, naučit se dělat grafiku a baví vás kreslit, neváhejte a přihlaste se! Podmínkou k výběru je domácí práce – kresba inspirovaná grafikou B.Reynka (A4, kresba tuší, uhlem), kterou přineste do konce dubna D.Korábovi.

Daniel Koráb