TGM: byli jsme tam taky

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 03. 2012

7. března roku 2012 uplynulo sto šedesát dva let od narození prvního českého presidenta Tomáše Garrigua Masaryka...

7. března roku 2012 uplynulo sto šedesát dva let od narození prvního českého presidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Město Havlíčkův Brod si výročí připomnělo pietním aktem u Masarykovy sochy před budovou bývalého kláštera bosých augustiniánů, která svého času sloužila mj. jako útočiště našeho gymnasia. Slavnosti jsme se zúčastnili i my, zástupci gymnasia současného, jmenovitě profesorka Konrádová se studenty septimy A a ředitel Hynek Bouchal.