Ostře se distancujeme od kampaně vedené před hlavním vchodem do gymnázia dne 7. 2.

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 02. 2012

V úterý 7. 2. mezi 11.00 – 17.00 proběhla před hlavním vchodem do gymnázia kampaň, jež se údajně snažila bojovat proti potratům. Gymnázium nemá s akcí naprosto nic společného, nesouhlasí s ní a ostře se od ní distancuje…

V úterý 7. 2. mezi 11.00 – 17.00 proběhla před hlavním vchodem do gymnázia kampaň, jež se údajně snažila bojovat proti potratům. Gymnázium nemá s akcí naprosto nic společného, nesouhlasí s ní a ostře se od ní distancuje.

Kolem jedenácté hodiny dva aktivisté rozestavili před školou obří billboardy a připravili jakési podpisové archy. Poté, co jsme se snažili je z prostranství před gymnáziem vykázat, nám bylo sděleno, že mají celou akci řádně nahlášenou. Okamžitě jsme kontaktovali městskou správu a městskou policii a dozvěděli se, že akce je opravdu řádně nahlášená a že počínání aktivistů je legální.

Poté jsme se snažili ještě jednou se strůjci kampaně komunikovat, vysvětlit jim neetičnost jejich podnikání, oni však jakoukoli komunikaci odmítali.

Jelikož ctíme právní řád tohoto státu a bereme vážně slovo těch, kteří bdí nad jeho dodržováním, nezbylo nám než trpně přihlížet počínání aktivistů, které však naprosto neschvalujeme a z mnoha důvodů považujeme za eticky pochybné. Studentům jsme na jejich četné dotazy vysvětlovali náš postoj k věci, který se pohyboval ve výše naznačených intencích. Nyní čekáme na vyjádření městské správy o tom, proč jsme se o akci, která údajně byla včas a řádně nahlášena, nedozvěděli před jejím spuštěním.                                    

                                                                          Hynek Bouchal, ředitel školy